Waarborg

Standaard waarborg: 1 jaar

Professionele gebruiker: Horescum n.v. waarborgt de verkochte goederen tegen iedere constructie- en materiaalfout gedurende een termijn van één jaar te rekenen vanaf de datum van levering. In het geval van occasiemateriaal is deze waarborgperiode enkel zes maand geldig. Deze waarborgclausule is niet toepasselijk voor normale slijtage van onderdelen zoals: dichtingen, lampen, glazen, enz. Zijn eveneens niet onder waarborg : alle defecten ten gevolge van slecht onderhoud, kalk, kortsluiting, onoordeelkundig gebruik van de toestellen, enz.

 In geval van een erkend gebrek heeft Horescum n.v. het recht de goederen te herstellen of het werk te herdoen met uitdrukkelijke uitsluiting van alle schadevergoeding en/of interesten voortvloeiend uit dit gebrek.

 

Dealers: de waarborg van één jaar beperkt zich tot het omwisselen in onze lokalen van de defecte componenten met uitzondering van gewone slijtage zoals: dichtingen, lampen, glazen, enz. Zijn eveneens niet onder waarborg: alle defecten ten gevolge van slecht onderhoud, kalk, kortsluiting, onoordeelkundig gebruik van de toestellen, enz.

 De waarborg vervalt indien de goederen werden hersteld of gewijzigd door personen die niet door Horescum n.v. waren afgevaardigd.

Waarborguitbreiding: 1 of 2 jaar aangeduid door  

Professionele gebruiker: Horescum n.v. waarborgt de verkochte goederen tegen iedere constructie- en materiaalfout gedurend de waarborguitbreiding (1 of 2 jaar) te rekenen vanaf de datum van levering. In het geval van occasiemateriaal is deze waarborgperiode enkel zes maand geldig. Deze waarborgclausule is niet toepasselijk voor normale slijtage van onderdelen zoals: dichtingen, lampen, glazen, enz. Zijn eveneens niet onder waarborg : alle defecten ten gevolge van slecht onderhoud, kalk, kortsluiting, onoordeelkundig gebruik van de toestellen, enz. 

Het apparaat moet in goede vader worden gehouden met een jaarlijkse onderhoud door een professionele technicus. Horescum S.A. behoudt zich het recht om een kopie van de onderhoudsfacturen te vragen. In geval van niet-naleving van de jaarlijkse onderhoud, zal Horescum S.A. al de gevraagde interventies factureren.

Het is mogelijk om de jaarlijkse onderhoud door ons te laten uitvoeren!

In geval van een erkend gebrek heeft Horescum n.v. het recht de goederen te herstellen of het werk te herdoen met uitdrukkelijke uitsluiting van alle schadevergoeding en/of interesten voortvloeiend uit dit gebrek.

 

Dealers: de waarborguitbreiding van 1 of 2 jaar beperkt zich tot het omwisselen in onze lokalen van de defecte componenten met uitzondering van gewone slijtage zoals: dichtingen, lampen, glazen, enz. Zijn eveneens niet onder waarborg: alle defecten ten gevolge van slecht onderhoud, kalk, kortsluiting, onoordeelkundig gebruik van de toestellen, enz.

 De waarborg vervalt indien de goederen werden hersteld of gewijzigd door personen die niet door Horescum n.v. waren afgevaardigd.